Hani Chrysomilou

Hotels

4, Frogkalatou Street, Kalopanayiotis, Troodos +357 99 530540

Also in Troodos

YOU MIGHT LIKE THIS

Lofou Tavern & Agrovino

Lofou Tavern & Agrovino

Troodos

The Grandeur of Kykkos Monastery

The Grandeur of Kykkos Monastery

Troodos