Notes and Spirits

Bars

33, Evagorou Street , Nicosia +357 99 585993

Also in Nicosia

YOU MIGHT LIKE THIS

Nicosia to Larnaca Tourist Beach Cycling Route

Nicosia to Larnaca Tourist Beach Cycling Route

Nicosia

Cyprus Classic Motorcycle Museum

Cyprus Classic Motorcycle Museum

Nicosia