Zonkey Bar

Bars

31, Evagorou Street, Nicosia , Nicosia +357 99 889015

Also in Nicosia

YOU MIGHT LIKE THIS

Centre of Visual Arts & Research (CVAR)

Centre of Visual Arts & Research (CVAR)

Nicosia

Explore the Vast Collection of the Cyprus Postal Museum

Explore the Vast Collection of the Cyprus Postal Museum

Nicosia